Market Comment January

2023 har startet bra på mange måter. De fleste globale børsindekser har løftet seg, og flere prisindekser viser tegn til nedgang, noe som trolig henger sammen.

Verdens utfordringer er ikke løst, men flere viktige økonomiske tall ga en viss grunn til optimisme i januar, samtidig som vi har en (statistisk) tendens til å være optimister i begynnelsen av et nytt år uansett (ref. Januar-effekten som vi har skrevet om tidligere).

Både vekst- og inflasjonsbildene bedret seg, så stagflasjonsfrykten ble noe mindre med andre ord.

 

Aksjemarkedene fikk en sterk start i januar. Noen av indeksene med svakest utvikling i fjor fikk en etterlengtet rekyl i januar, som f.eks. den teknologitunge NASDAQ indeksen. Ellers så har det brede markedet i Europa steget noe mer enn det amerikanske aksjemarkedet ved utgangen av januar. Europa falt også mindre enn USA i fjor, men det skal bemerkes at det europeiske markedet også hadde en svakere opptur i forkant. Likevel er det interessant å observere at børsene i Europa, med den pågående krigen, gjør det bedre enn sine amerikanske «motparter». Det varer nok ikke evig.

 

Prisindeksene falt de fleste steder i januar, så det er grunn til å tro at rentehevingene fra diverse sentralbanker begynner å få en effekt. Mindre fare for høyere renter blir godt mottatt i aksjemarkedene.

Forbrukerne har fortsatt sparepenger å ta av, men når mange nok strammer til på forbruket, så skjer det også noe med tilbud/etterspørselsforholdet. Noen varer og tjenester blir igjen billigere, som bremser den øvrige prisveksten. I tillegg har en del av de globale flokene og flaskehalsene vi så under og etter pandemien begynt å løse seg.

 

Samtidig er arbeidsledigheten lav i mange land. I USA er den det laveste på 50 år. Det er også fortsatt unormalt mange bedrifter som melder om ufylte jobber og planer om å øke lønningene. Dette er noe sentralbankene vil følge nøye med tanke på rentesettingen fremover.

Det er naturlig å anta at press på arbeidsmarkedet skaper høyere lønninger som i sin tur skaper høyere utsalgspriser, og dermed inflasjon.

Sentralbankene håper på å få inflasjonen under kontroll og føre økonomien inn for en myk landing, og det er det fortsatt mulig å få til. Økningen i inflasjonen ser det ut som de har klart å få kontroll på. Spørsmålet nå er hvor lang tid det vil ta, og hvor mye mer sentralbankene må bremse, for å få inflasjonen ned mot målet på ca. 2%.

 

Kina har åpnet opp etter tre år med nedstenginger, noe som trolig har vært med på å skape en viss aktivitet og optimisme mange steder. Men Kina er fortsatt en joker for finansmarkedene, med en vaklende eiendomssektor og med en omverden som har satt på bremsene. Kina har vært med på å holde veksten oppe i hele verden i flere tiår, men har ikke samme moment som tidligere. Den økende politisk spenningen rundt Taiwan er en mulig utfordring, og spionballongen som USA nylig skjøt ned har ikke hjulpet med å bedre klimaet mellom USA og Kina.

 

Det har som sagt vært en sterk start på året for mange aksjer, og noe gevinstsikring er ikke utenkelig etter et slik rally. Men i sum er vi fortsatt positive, da mange skjevheter er rettet opp, og utsiktene dermed ser bedre ut igjen. Risikoen for resesjon er fortsatt til stede og varsles av de fleste økonomer. Samtidig vet vi at markedet har tatt høyde for mye allerede, og som ved tidligere tilfeller, vil trolig aksjemarkedene begynne å stige før realøkonomien for øvrig får et oppsving igjen.

 

Våre porteføljer har hentet inn brorparten av fjorårets nedgang på en drøy måned. Vi har gjort noen mindre grep i porteføljene, men holder på vår taktiske aktivaallokering de siste par årene: verdi- og/eller utbytteaksjer fremfor vekstaksjer uten inntjening. Korte og høyere renter fremfor lange renter, all den tid det er mulighet for at rentene ikke har sett toppen enda.

Det har vært store og raske skift mellom vekst og verdi de siste par årene, som også viser viktigheten av god diversifisering.

Vi har vært undervekt USA og overvekt Norge en god stund, og holder enn så lenge på denne vektingen. Mange av utfordringene vi så i fjor er fortsatt de samme, så vi holder på overvekten Norge/Energi og undervekten i USA/Tech enn så lenge. Ingenting er statisk i så måte, og vi vil fortsette å søke avkastning uten å gå på akkord med risikoen for tap. Trauste men fremoverlente er fortsatt en treffende beskrivelse.

Related Posts

Leave a Reply