Stavanger Asset Management: Nå skal du investere i Asia

– Utsikter til dollarsvekkelse, rentefall og bedre makroforhold gir oss fornyet optimisme til dette området, forklarer forvalter Even Krohn-Pettersen.

Publisert 4. juni 2024 kl. 15.16
Lesetid: 2 minutter

GODT POTENSIAL: Det er tegn på børsoppgang i Kina, Asia og fremvoksende markeder generelt, etter en lang periode med svak avkastning.

 

– «Sell in May and stay away» har vært et kjent motto i aksjemarkedet, men siden 2003 har MSCIs verdensindeks og Oslo Børs steget med henholdsvis 1,2 og 2,0 prosent i snitt i de påfølgende fem månedene, forteller Krohn-Pettersen i Stavanger Asset Management.

– Avkastningen i disse månedene var positiv i tolv år og negativ i åtte.

Forvalteren presiserer at noen av tidenes største børsfall har kommet i september og oktober, og at dette kan trekke ned avkastningen etter mai.

– Konklusjonen er at man må se an forholdene i hvert enkelt år, resonnerer han.

Oppgang i valgårene

I så måte er det positivt at amerikanerne snart går til valg, ifølge Krohn-Pettersen.

– Børsene stiger vanligvis i valgår, og dette er trolig en faktor også i 2024, forklarer han.

– Det er imidlertid bemerkelsesverdig at årets oppgang i stor grad drives av veldig få selskaper.

Forvalteren advarer imidlertid mot å trekke paraleller til dotcom-boblen rundt årtusenskiftet, ettersom «Magnificent 7»-selskapene leverer enorme overskudd – i motsetning til den tidens internettsektor.

– Dessuten er resten av dagens aksjer relativt moderat priset, tilføyer han.

– Det er imidlertid viktig å unngå veldig «dyre» aksjer, og heller fokusere på diversifisering og fornuftig porteføljesammensetning.

Dessuten er resten av dagens aksjer relativt moderat priset

Even Krohn-Pettersen, Stavanger Asset Management
ALLTID GODT DIVERSIFISERT : Forvalter Even Krohn-Pettersen i Stavanger Asset Management. FOTO: STAVANGER ASSET MANAGEMENT

Liker vekstmarkeder

Stavanger Asset Management anbefaler for tiden en overvekt i norske og internasjonale fond med fokus på verdi- og utbytteaksjer.

Arctic Norwegian Value, Berkshire Hathaway, Landkreditt Utbytte, Fondsfinans Utbytte og iShares World Quality Dividend er noen eksempler.

– Ellers er det tegn på børsoppgang i Kina, Asia og fremvoksende markeder generelt, etter en lang periode med svak avkastning, fortsetter Krohn-Pettersen.

– Utsikter til dollarsvekkelse, rentefall og bedre makroforhold gir oss fornyet optimisme til dette området.

Rentene er attraktive

Videre viser forvalteren til at kinesiske aksjer er blitt en god del «billigere», samtidig som myndighetene og sentralbanken tar grep for å håndtere landets økonomiske utfordringer.

Her liker han blant andre fondene BGF Asian Growth Leaders og Amundi MSCI Emerging Markets.

– Har du andre råd til norske investorer?

– Lave renter har tvunget mange til å ta høyere risiko enn ønsket, men nå bør de gå tilbake til sin opprinnelige risikoprofil og investere i tråd med denne, svarer Krohn-Pettersen.

– Vår balanserte renteportefølje har en underliggende direkteavkastning på rundt 6,5 prosent, noe som ikke er langt unna MSCI All World-indeksens historiske avkastning, så rentepapirer er igjen en attraktiv aktivaklasse.

Stavanger Asset Management: Nå skal du investere i Asia | Finansavisen

 

Related Posts

Leave a Reply