Anbefaler overvekt i internasjonale verdipapirer

11

Finansmarkedene ser vesentlig mer positive ut i år enn i fjor, og 2023 i sin helhet kan godt bli bra, hevder Krohn-Pettersen i Stavanger Asset Management.

– Oslo Børs var blant fjorårets toppbørser, men blant de verste i år, grunnet både svingninger i olje- og energiprisene samt skatteendringer, finanspolitikk og dertil kronesvekkelse.

Forvalteren påpeker at utenlandske investorer har nettosolgt norske aksjer i tre kvartaler på rad, noe som reflekterer økt pessimisme.

– For ti år siden kostet dollaren 5,50 kroner, og nylig var den oppe i 11,20 kroner, tilføyer han.

– Svekkelsen har noenlunde sammenfalt med en fallende renteforskjell mellom Norge og utlandet, og i dag er kronen ikke lenger en høyrentevaluta.

En vanskelig balansegang

Krohn-Pettersen ser det som svært usannsynlig at skatte- og finanspolitikken blir endret, så kronekursens videre utvikling avhenger av hva Norges Bank foretar seg.

– Mandatet er å sørge for prisstabilitet, så sentralbanken burde ha lite annet valg enn å øke renten, og gjør de ikke det vil vi i økende grad importere inflasjon, forklarer han.

– Dette er imidlertid en vanskelig balansegang, ettersom rentehevinger også øker faren for fall i eiendomsmarkedet, mislighold i norske husholdninger og resesjon.

Gitt disse utsiktene anbefaler Stavanger Asset Management en overvekt i internasjonale verdipapirer fremfor norske.

Liker globale indeksfond

På sektornivå er det svært vanskelig å forutsi hvor avkastningen blir best, så Krohn-Pettersen foretrekker globale indeksfond, særlig KLP AksjeGlobal Indeks og iShares MSCI World Quality Dividend.

– Vi har det seneste året vært tilhenger av verdi- og utbytteorienterte investeringer, og sistnevnte er fremdeles veldig attraktive, utdyper han.

– Norske banker er greit priset og betaler bra utbytte, men de kan være mer utsatt for effektene av renteoppgang, så vi foretrekker bredere diversifisering, gjerne gjennom Fondsfinans Utbytte.

Forvalteren nevner også Equinor, som etter et betydelig kursfall virker mer interessant enn på lenge  – spesielt gitt en av bransjens beste balanser, mye likvide midler og en formidabel utbyttekapasitet.

Korte renter er høye

På rentesiden innebærer dagens inverterte rentekurver samt usikkerhet rundt inflasjons- og renteutviklingen at Krohn-Pettersen liker obligasjoner med relativt kort durasjon.

Han foretrekker norske høyrentefond og globale investment grade-ratede rentepapirer, via henholdsvis Fondsfinans High Yield og Pimco Global Low Duration.

– Vi er derimot forsiktige med kunstig intelligensrelaterte enkeltselskaper, selv om AI er noe av det mest spennende og disruptive vi har sett, fortsetter forvalteren.

– Usikkerheten er fremdeles høy, og mye av det som skjer minner om dotcomboblen.

 

Stavanger Asset Management er mer forsiktig med norske aksjer, men liker Equinor | Finansavisen

Wealth Management – Stavanger Asset Management (stavangeram.com)

 

Related Posts

Leave a Reply