Slide _ Vi er entreprenører innen kapitalforvaltning – fokuserte, spesialiserte, menneskelige. Der andre gjerne velger å etterstrebe størrelse og automasjon, er vi små etter eget valg og foretrekker den uvanlige tilnærmingen som verdsetter enkeltpersonen. Når vi forstår hvor du kommer fra, kan vi hjelpe deg dit du trenger å være. Opplevelsene, målene og verdiene dine utgjør en rekke sammenkoblede baner. Dine korte, mellomlange og langsiktige mål gir deg en retning og motivasjon, og lidenskapene dine bidrar til å definere en bestemt retning. Du er her

Finansverdenen er kompleks og dynamisk.
Og det er du også.

Det er du, og bare du, som kjenner behovene og verdiene dine, og hvordan de utvikler seg over tid.

_ Vi er rettferdig, originale og lydhøre. Vi velger finansielle instrumenter vi tror på, og vi vet hvordan vi skal forvalte dem godt. Vi sørger for at verdiene dine virkelig er optimalisert og ivaretatt på en måte som reflekterer dine prioriteringer og din etikk.

  

Sikkerhet. Eventyr. Altruisme. Uansett hvilke muligheter rikdom gir deg, tilpasser vi målene våre etter dine.

Da vi først etablerte Stavanger Asset Management for 10 år siden, stilte vi kundene våre det litt merkelige spørsmålet: «Hvem er pengene dine?». Vi gjorde det i visshet om at rikdom betyr veldig mye forskjellig for forskjellige personer, og dette igjen påvirker hvordan vi utfører det mandatet du gir oss.

For å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg med å velge riktig vei for å ivareta verdiene dine, ring eller send oss en e-post for å avtale en personlig samtale.