Reklamasjon og klager

 

Om du ikke er fornøyd med oss eller våre tjenester, vil vi høre fra deg slik at vi kan bli bedre. Kontakt oss under for å sende inn en klage til oss.

post@stavangeram.com

Behandlingen av klagen din vil bli påbegynt så fort som mulig, normalt i løpet av 3 virkedager. Du vil motta en skriftlig bekreftelse på at klagen din er mottatt og en forventet behandlingstid. Den forventede behandlingstiden er 14 dager, avhengig av sakens omfang. Ved forlenget saksbehandlingstid vil du bli informert om årsaken til forsinkelsen og når du kan forvente å motta svar. Vi vil innhente all relevant informasjon for å kunne gi en grundig og helhetlig vurdering av din klage.

 

Om vi ikke kan etterkomme din klage vil du motta en skriftlig begrunnelse samt informasjon om muligheten for å klage til en klagenemd. Vi tar lærdom av alle tilbakemeldinger og vil benytte anledningen til å bedre våre tjenester.