SAM

Stavanger Asset Management

Turning money into value Turning time into longevity

Kommentar vedrørende markedsuroen

Det råder for tiden stor usikkerhet i finansmarkedene etter de siste dagers kraftige fall på børsene verden over. Nedgangen ledsages hovedsakelig av Kina hvor det har kommet rapporter som tyder på at aktiviteten i industrien er langt lavere enn forventet. Flere investorer er bekymret for at dette skal forplante seg og gi ringvirkninger for resten av verdensøkonomien. De kinesiske myndighetene devaluerte i forrige uke valutaen, men det har foreløpig ikke gitt den stabiliserende effekten som var ønsket. Råvareprisene, deriblant olje, har også svekket seg markant de siste dagene og de ledende amerikanske indeksene falt mer enn tre prosent på fredag.

 

Stavanger Asset Management følger markedsutviklingen nøye. Vi heller mot at dette er en kraftig korreksjon i markedet, snarere enn en total børskollaps eller ny finanskrise. Vi oppfatter de kraftige fallene i Kina som en reaksjon fra internasjonale investorer på at visibiliteten der er langt svakere enn tidligere antatatt. Myndighetene har iverksatt flere tiltak for å holde aktiviteten oppe. Fallet i amerikanske aksjer kan forklares med en kombinasjon av allerede høye verdianslag og gevinstsikring. Vi har et positivt syn på europeiske aksjer da disse handles på attraktive nivåer i tillegg til at den kvantitative lettelsen fortsetter. Nedgangen i aksjemarkedet i Europa som har kommet i kjølvannet av den siste tidens markedsturbulens betrakter vi som en gylden kjøpsmulighet.

 

Vi kan imidlertid ikke utelukke at dette er starten på en lengre og vedvarende nedgang.

I tråd med vår filosofi om å beskytte kapitalen gjør vi derfor en rekke risikoreduserende tiltak, som blant annet:

 

– Generell reduksjon av eksponeringen mot aksjemarkedet

– Geografisk reallokering

– Økt kontantbeholdning

 

På fredag var kontantbeholdningen 20-30 % for de fleste porteføljene og den økes ytterligere i løpet av dagen.

 

Posted 2015-08-24T09:38:32+00:00