SAM

Stavanger Asset Management

Turning money into value Turning time into longevity

In the business world, the rearview mirror is always clearer than the windshield

De globale aksjemarkedene avsluttet første kvartal sterkt, og fortsatte den gode trenden gjennom april. Aksjemarkedet i USA nådde på nytt «all time high» og oljeprisen var nylig også på det høyeste nivået på lenge.
En viktig forklaring bak oppgangen i aksjemarkedene er helt enkelt en reversering av det bratte fallet vi så på verdens børser i 4. kvartal i fjor.  Også en reversering av vekstraten i USA, som hadde vært fallende gjennom andre halvår i fjor, korrelerer godt med denne snuoperasjonen på børsene.  Samtidig har samtalene rundt handel mellom USA og Kina dratt ut i tid (altså ingen handelskrig enda, selv om Trump truer på Twitter), sentralbanken i USA har satt rentehevinger på vent og Brexit er utsatt til høsten (hvis det blir noe av i det hele tatt). Like viktig er det trolig at inntjeningen i selskapene har vært god, sammen med sterke arbeidsmarkedstall fra USA. Produksjonsveksten i USA har vært sterkere enn lønnsveksten, og i Kina har man på nytt stimulert markedet med likviditet. Minste motstands vei har da vært opp så langt i år.
Vi har også hatt en god utvikling i våre porteføljer i april, og så langt i år, men er årvåkne fremover etter den kraftige oppgangen i aksjemarkedene. Når aksjemarkedet stiger blir det åpenbart også dyrere (hvis ikke inntjeningen øker enda mer selvfølgelig). Hvorvidt Demokratene i USA klarer å felle Trump i rettssystemet gjenstår å se. I mellomtiden er valgkampen i USA i full gang, og finansmarkedene kan være avgjørende for utfallet av valget (som er et godt incentiv for ytterligere stimuli fremover med andre ord).
Tech aksjer i USA har ledet an oppgangen også denne gangen, og prisingen av vekstaksjer med “US tech” i spissen har steget til nye høyder som vi ikke har sett siden år 2000. «Paradigmeskifte» man snakket om før IT-boblen sprakk, skulle ta ca. 20år, men fremtiden er her og vi tar allerede mange av fremskrittene vi har sett de siste to tiårene for gitt. Digitalisering og automatisering, skybaserte tjenester og sosiale medier er med å forme utviklingen overalt. Sistnevnte gis blant annet noe av æren for “den arabiske våren” som et eksempel på forandringer dette kan by på. Netthandelen har overgått alle forventninger, og til og med Warren Buffett angrer nå på at han ikke kjøpte Amazon aksjen tidligere.
Det har vært mye snakk om den amerikanske yieldkurven som enda en gang inverterte nå nylig, med et omen om resesjon i fremtiden. Ekspertene sier likevel at dette ligger 1-2 år frem i tid, hvis historien gjentar seg.
Også obligasjonsmarkedet har gitt god avkastning så langt i år, som et resultat av noe lavere renteforventninger fremover. Dette, sammen med yieldkurven, er såkalte “bearish” signaler og rimer ikke helt med oppgangen i aksjemarkedene. Globalt er pengepolitikken fortsatt på den stimulerende siden, og en fullblåst handelskrig er ikke lenger “den store frykten” (selv om risikoen åpenbart fortsatt er til stede).
Boligmarkedet i USA viste svakhetstegn i fjor, men som poengtert i tidligere nyhetsbrev, så har boligbyggingen kommet opp fra ekstremlave nivåer og fallhøyden burde derfor være begrenset. Boligmarkedet vet vi er svært viktig for økonomien, men frykten var likevel kanskje noe oppblåst i fjor. Vi er som sagt årvåkne for en endring i det såkalte markedssentimentet, men holder våre posisjoner videre enn så lenge.
Vi har vektet opp noe i norske aksjer, og ned noe i europeiske aksjer. På rente- og valutasiden har vi holdt oss rolige. På børsen skinner fortsatt solen, men som vi vet så kan Trumps Twitter-meldinger raskt skape tordenskyer.
Vi holder utkikk, og ser vi grunn til å skifte syn eller posisjoner, så gjør vi det.
Image result for amazon market value chart

Posted 2019-05-07T11:40:18+00:00